College  : College of Agriculture
AONO Tatsuya
ARIIZUMI Takashi
ASADA Shinichi
ASAKURA Noriyuki
EGASHIRA Minato
ENDO Toshiki
ENDO Yui
FUJISAWA Miki
FUKAZAWA Motoki
HARA Yurie
HARAMOTO Yoshikazu
HIDA Yushi
HORI Hiroshi
ICHIMURA Harumi
IKEDA Yumi
INOUE Kodai
ISHIKAWA Koji
ISHIZAKI Takayuki
KAMOSHIDA Mio
KANEKO Kiichi
KANEKO Shinya
KATSUMATA Miki
KATSUMATA Nobuyuki
KATSUO Akihito
KITAURA Takeo
KIYOKAWA Kazuma
KOBAYASHI Shoko
KOHARA Hiroyuki
KOIZUKA Nobuya
KOIZUMI Akiko
KONDO Hirofumi
KOYAMA Yuta
KUBO Ryohei
Kohori Takuji
Lee Younju
MASUDA Atsunori
MASUOKA Yudai
MATSUMURA Hajime
MIKI Shigetaka
MINAI Yuji
MINAMI Yoshinori
MIYATA Toru
MIYAUCHI Yasuyuki
MIYAZAKI Satoshi
MORIYAMA Hiromitsu
NAKAJIMA Yuichi
NAKAMURA Motoka
NISHIMURA Masakazu
NISHIUMI Daisuke
NISHIYAMA Yoshitaka
NISHIZAWA Keita
NOZAWA Syunsuke
OHASHI Keiko
OKADA Mei
OKUZAKI Ayako
ONO Masato
OSHIRO Kensuke
OTA Miroku
OTSUKA Miyuki
OYAMA Masatsugu
SAJI Ryoya
SASAKI Kei
SASAKI Ken
SASAKI Yuta
SATO Kazuomi
SEKI Yoshikazu
SEKIKAWA Seiko
SETO Yosuke
SHIMADA Atsushi
SUZUKI Kazuyoshi
SUZUKI Makoto
SUZUKI Riko
SUZUKI Yoshitada
TABUCHI Toshihito
TAKAHASHI Riyon
TANAKA Tomoki
TOMARI Yukiko
TOMITA Shinichi
TOMOTSUNE Mitsutoshi
UEHARA Ayumi
WATANABE Hiroyuki
WATANABE Kyoko
WATANABE Nakamichi
YAMASAKI Kazuhisa
YAMASHITA Hiroyuki
YAMAZAKI Jun
YANAI Hirofumi
YATSUNAMI Kazuhisa
YOKOKURA Kei
YOSHIMURA Yoshitaka