College  : Research Institute
ABURAKAWA Sayuri
AIHARA Takeshi
DAZAI Hisao
FUKUYAMA Taro
HARANO Kenichi
ITAKURA Reina
KOJIMA Saeko
KURAHASHI Midori
OGAWA Hitoshi
OKADA Naotake
OKUDA Tomoko
OSHIMA Tetsu
SASAI Hiromi
SASAKI Tetsuhiko
SERIZAWA Kazuki
TODANI Kazuo
YAMASHITA Makoto
YOSHITAKE Mitsuo