Department  : Department of Performing Arts
ARAKI Tamao
AWATA Urara
ENDO Shuichiro
FUJII Sayuri
FUJITA Mayori
FUTAMI Hideyuki
FUWA Daisuke
HATANAKA Mari
HAYASHI Azusa
HIRATA Koji
HORIUCHI Ju
ICHIKAWA Kazuhiko
IINO Nami
IKEDA Hiromi
ISHIBASHI Mai
ITO Amika
ITO Hidetoshi
ITO Naoko
KAGATA Hiroko
KAKINUMA Nobumi
KANEKO Hiroshi
KANO Yudai
KATSUKI Keisuke
KAWABATA Naho
KAZAMA Katsuya
KIKUCHI Tomoko
KIMURA Mineko
KINUGAWA Yuri
KOBAYASHI Naoya
KOIKE Yumi
KOMINE Matsutaro
KOTSUHARA Keiko
MITSUHASHI Keisuke
NAKAMURA Hiromi
NISHIKUBO Tomohiro
NISHIMURA Yukiko
OGUCHI Koji
OKAMURA Kumiko
OKUDA Nagi
OSHIMA Rieko
OTA Satoshi
SAITO Tomoko
SAKAI Yuka
SATO Masaya
SHIMADA Hiroshi
SHINODA Kaoru
SUGISAKI Izumi
TAKEDA Tomoya
TAMAGAWA Sayaka
TANIGUCHI Aya
TSUYUKI Kazuhiro
URA Koki
WADA Shigeji
YAMAKI Nahoko
YAMASAKI Keiko