Department  : Department of Media Arts and Design
ABE Miyuki
AOKI Juniya
ASAKAWA Mari
AWATA Daisuke
COX Cathy
ENDO Ritsuko
FUJIMURA Satomi
IIDA Masashige
KAMIYA Makiko
KAWAMOTO Makiko
MITSUI Naoki
MIYASHITA Yoichi
MIYAZAKI Jun
MOROHOSHI Manami
NAKAI Tomoko
OSHIMA Yoshihisa
SATO Ayako
SUGIYAMA Satomi
TAKAGI Noriyuki
TAKAMIYA Yoko
TAKENOUCHI Kaname
TOBISHIMA Takanobu
YAMAUCHI Tetsuya