Department  : Department of Arts Education
ABE Yuuko
ASAI Ai
HONDA Yoko
IHARA Rieko
KATO Hiroko
KITAOKA Tamako
KOBAYASHI Fumiko
MIYAZAKI Midori
MORINAGA Mihoko
NISHI Yukiko
OSANO Miho
SATO Yuki
TSUJI Hirohisa