Department  : Department of Media Arts and Design
AKAYAMA Hitoshi
ASAEDA Ayako
CHUAN Yachun
FUJIEDA Yumiko
FUJIWARA Ayaha
HAKATA Tetsuya
HIRAOKA Toshihiro
HIROSE Ikkei
HORIBA Eri
ITO Rei
JIANG Siting
KAWACHI Keisei
KIKO Sachie
KODAMA Sayaka
KUDO Masa
KURITA Eriko
KUSAMOTO Kairo
LEE Johnathan F
MITSUTAKE Tomoko
MURAYAMA Nina
NAKAJIMA Chie
NAKAJIMA Haruko
OGURA Yasuyuki
OHNO Mari
OKITA Makiko
SAKATA Aki
SCHMUCKAL Colleen Christina
SEKI Hatsuki
SHIMADA Koshi
SUZUKI Ayaka
SUZUKI Sumio
TADA Erika
TAKAHASHI Ai
TOMII Miki
TSUBAKI Toshiyuki
TSUKAHARA Toshiko
WATANABE Ai
YAGISAWA Keisuke
YAMADA Teppei
YOKOYAMA Yumiko