Title  : Departmental Assistant
ABE Hinako
FUJIE Ikki
FUJISAWA Miki
ICHIKAWA Yuya
KAMIJO Emi
KAMOSHIDA Mio
KANADA Nao
KAWAI Motoya
KIKO Sachie
KITAGAWA Sho
KUDO Masa
NAKAGAWA Anna
OSHIRO Kensuke
OTA Miroku
SERIZAWA Kazuki
SUZUKI Riko
TAKAHASHI Natsumi
TAKAHASHI Riyon
TSUYUZAKI Yoshiya