Area of research  : Aesthetics and studies on art
ABE Miyuki
AWATA Daisuke
COX Cathy
DAZAI Hisao
FUJIEDA Yumiko
FUJIMURA Satomi
FUTAMURA Shusaku
KAWABE Rieko
KAWAMOTO Makiko
KODAMA Sayaka
KUDO Masa
KUSUHARA Tatsuya
MITSUHASHI Keisuke
NAKAMURA Iwaki
NISHIMURA Yukiko
NOMOTO Yukio
OGUCHI Koji
OGURA Yasuyuki
OHNO Mari
SHIMADA Hiroshi
TOBISHIMA Takanobu
TSUBAKI Toshiyuki
WATANABE Ai
YAMADA Teppei
YAMAKI Nahoko
YUZURIHARA Akiko